Apr 232018

DYŻUR KONSULARNY W REDWOOD CITY, CA

Posted on April 23, 2018 Uncategorized

DYŻUR KONSULARNY W REDWOOD CITY, CA

 

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany z przyjęciem wniosków o paszport, odbędzie się dnia 24.05 w godz. 9.00 – 17.00 oraz 25.12 w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie Polam Federal Credit Union – Redwood City, CA pod adresem: 770 Marshall Street, Redwood City, CA 94063

*Na miejscu w POLAM FCU istnieje możliwości uzyskania Money Order, Cashier’s Check oraz wykonania zdjęć paszportowych.


24 maja 2018 r. (czwartek) w godz. 9.00 – 17.00

oraz

25 maja 2018 r. (piątek) w godz. 9.00 – 14.00

Polam Federal Credit Union – Redwood City, CA

770 Marshall Street, Redwood City, CA 94063 


OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:

Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

W temacie prosimy wpisać: DYŻUR w REDWOOD CITY a w TREŚCI następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu
  3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego Aktu Urodzenia dziecka (oryginał prosimy przynieść na spotkanie)
  4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych)

Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie:

MONEY ORDER* lub CASHIER’S CHECK*

na CONSULATE GENERAL OF POLAND

UWAGA: Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową:

www.losangeles.msz.gov.pl

ZAPRASZAMY!