Nov 092017

DYŻUR KONSULARNY W SACRAMENTO, CA

Posted on November 09, 2017 Uncategorized

Blog-banner-2017-passport-day

 

 

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany z przyjęciem wniosków o paszport, odbędzie się dnia 6.12 w godz. 9.00 – 17.00 oraz 07.12 w godz. 9.00 – 15.00 w oddziale Polam Federal Credit Union – Sacramento, CA pod adresem: 4313 Elkhorn Blvd, Sacramento, CA 95842.


6 grudnia 2017 r. (środa) w godz. 9.00 – 17.00

oraz

7 grudnia 2017 r. (czwartek) w godz. 9.00 – 15.00

Polam Federal Credit Unionoddział Sacramento, CA

4313 Elkhorn Blvd

Sacramento, CA 95842

 


OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:

Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

 

W temacie prosimy wpisać: DYŻUR SACRAMENTO a w TREŚCI następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu
  3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego Aktu Urodzenia dziecka (oryginał prosimy przynieść na spotkanie)
  4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych)

Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie:

MONEY ORDER* lub CASHIER’S CHECK*

na CONSULATE GENERAL OF POLAND

 

*Istnieje możliwości uzyskania Money Order lub Cashier’s Check na miejscu w oddziale Polam FCU.

UWAGA: Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową:

www.losangeles.msz.gov.pl

 

ZAPRASZAMY!