Indywidualne Konto Emerytalne (IRA)

Indywidualne Konta Emerytalne to jeden z najlepszych sposobów oszczędzania na przyszłą emeryturę. POLAM oferuje szeroki wachlarz możliwości wraz z rożnymi opcjami dla kont IRA, byś mógł zmaksymalizować swój potencjał zarobkowy i osiągnąć oczekiwane fundusze emerytalne.

„Twoja przyszłość jest pełna możliwości – konta emerytalne w POLAM to przyszłość której oczekujesz”

Dostępne okresy1 Minimalny wkład początkowy Rachunek z prawem do dywidendy Minimalne saldo dające dywidendy
6 mies., 12 mies., 18 mies. 24 mies., 36 mies. $100 Tak $100

Charakterystyka:

 • Elastyczne opcje terminów
 • Bez opłaty miesięcznej
 • Bez opłaty rocznej 2
 • Konkurencyjne oprocentowanie
 • Dzienna kapitalizacja odsetek
 • Program nagród

1. Early withdrawal penalties may apply to withdrawals made at any other time than during the grace period. Fees could reduce earnings on the account. Additional restrictions map apply.

2. Annual maintenance fee of $20 waived for accounts with balances of $10,000 or more and an active checking account.

Skontaktuj się z Twoim Lokalnym Doradcą Kredytowym

 • Call Us
  • CALIFORNIA(650) 367-8940
  • CONNECTICUT(860) 223-0200
  • EMAIL US