Nasze zasoby

Celem Polamu jest dostarczanie najlepszej jakości usług swoim członkom. Jakiekolwiek masz pytanie czy potrzebujesz pomocy w bankowości internetowej, jesteśmy po to, by Ci pomóc.

Main Office – California


Polam Federal Credit Union

770 Marshall Street

Redwood City,
CA 94063

Ph: (650) 367-8940

Fx: (650) 367-8945

New Britain Office – Connecticut


Polam Federal Credit Union

55 Broad Street

New Britain,
CT 06053

Ph: (860) 223-0200

Fx: (860) 223-0202

W czasie godzin otwarcia
zgłoś zagubienie karty Visa, dzwoniąc pod numer

(650) 367-8940 dla Stanu Kalifornia lub (860) 223-0200 dla Stanu Connecticut

Po godzinach otwarcia
zgłoś zagubienie karty Visa, dzwoniąc pod numer (855) 349-1394

zgłoś zagubienie debetowej karty Visa i kart ATM Cards, dzwoniąc pod numer (800) 554-8969

Polam dokłada wszelkich starań, by zapewnić Ci ochronę informacji finansowej.
Naszym zadaniem jest także edukowanie swoich członków, by czynili tak samo.

Oto kilka podpowiedzi, jak chronić swoje informacje:
Ustaw bankowość internetową na regularne przeglądanie swoich transakcji.
Zawsze właściwie się wyloguj po zakończeniu operacji w bankowości internetowej.
Upewnij się, że masz uaktualniony program antywirusowy.
Przeglądaj uważnie wszystkie operacje finansowe przed ich usunięciem.
Podejmij środki ostrożności gdy przeglądasz nieznaną witrynę internetową.

Przychodzące przelewy krajowe należy adresować:

Polam Federal Credit Union
770 Marshall Street
Redwood City, CA 94063
ABA/Routing #: 321076292
Member’s Name
Account Number

Przychodzące przelewy międzynarodowe należy adresować: 128x128-pdf

RECEIVER BANK INFORMATION:
CATALYST CORPORATE FEDERAL CREDIT UNION
ABA# 311990511
SWIFT# CCFDUS41
ADDRESS: 6801 Parkwood Blvd., Plano TX 75024
TO CREDIT:
Polam Federal Credit Union
ACCT # 321076292-005

.


Wychodzące przelewy
Dokonując przelewów z rachunku w Polamie do jakiejkolwiek instytucji w USA potrzebujesz następujących danych:

  • Nazwisko i konto beneficjenta
  • Nazwa i adres instytucji beneficjenta
  • Numer bankowy instytucji beneficjenta

Wychodzące przelewy międzynarodowe należy adresować: 128x128-pdf

Polam   – Western Union
Krajowe i międzynarodowe przelewy pieniężne.128x128-pdf

Taryfa opłat i prowizji Polam FCU dla Członków posiadających rachunki w Unii Kredytowej Polam:

Overdraft dishonored and returned $20.00
Overdraft fee per each item (first five each month are free) $ 5.00
Overdraft honored fee $10.00
Returned item fee $20.00
Stop payment fee $10.00
Stop payment done on the day of clearing $15.00
Copy of statements per page $ 1.00
Copy of checks (first three are free) $ 2.00
Account closing fee $10.00
Reconciliation of account / Account research $25.00 / hour
Compliance with legal order $20.00
Special handling / Manual entry $ 5.00
IRA annual maintenance fee $20.00
Wire transfer fee – Domestic $25.00
Wire transfer fee – International $35.00
Change of address-unless member notifies the Credit Union $ 2.00
Written verification of account or credit rating $ 5.00
Polam Federal Credit Union teller checks $ 3.00
Money Order $ 2.00
Temporary counter checks (no charge with account opening) $ 3.00
Checks orders will be charged according to printing fees
Notice of escheat $ 2.00
Dormant account fee – Checking after 6 months $10.00 / year
Dormant account fee – Savings after 12 months $10.00 / year
Collection items $20.00
Visa/Debit card annual fee (per card) $10.00
Visa/Debit replacement $10.00
Visa/Debit pin replacement $ 5.00
Visa Credit Card replacement – First $10.00
Visa Credit Card replacement – Second $25.00
Visa Credit Card replacement – Third $50.00
Western Union processing fees vary on amount being sent $20.00 – $45.00
Consumer loan application $35.00
Mortgage loan application $395.00
Title lien release $25.00

Wierzymy, że kształcenie jest jednym z najwartościowszych inwestycji, jakie możemy poczynić.

Pomocne linki:

Federal Student Aid of FAFSA
Cal Grants
Pell Grants

By uzyskać więcej informacji, jak sfinansować swoją edukację, skontaktuj się z Polam Federal Credit Union (650) 367-8940.

Skontaktuj się z Twoim Lokalnym Doradcą Kredytowym

  • Call Us
    • CALIFORNIA(650) 367-8940
    • CONNECTICUT(860) 223-0200
    • EMAIL US