W przypadkach wymienionych poniżej aby umówić się na spotkanie z konsulem prosimy o przeslanie email do Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles: Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

W temacie proszę wpisać: DYŻUR W REDWOOD CITY a w treści następujące informacje:

  • Imie i Nazwisko
  • W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego aktu urodzenia dziecka (orginał przynieś na spotkanie).
  • W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osoby zamężne).

Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie: MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK wystawionym dla „CONSULATE GENERAL OF POLAND”. Pod tym LINKIEM mogą się Panstwo zapoznać z taryfikatorem cenowym. Na miejscu będzie również możliwość wykonania fotografii paszportowej za oplata: $20. Dla wszystkich uczestnikow „PASSPORT DAY” w siedzibie POLAM FCU – REDWOOD CITY, CA będzie dostępna kawa, woda oraz kupony rabatowe do pobliskiej restauracji.